Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a agrocaretech.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a agrocaretech.hu címen elérhető webáruház keretében nyújtott szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

II. A Szolgáltató

 • Szolgáltató: Multiprofil Társulás Kft.
 • Székhely: 8868 Letenye, Farkas József u. 21.
 • Levelezési cím: 8868 Letenye, Farkas József u. 21.
 • Cégjegyzékszám: 20-09-074180
 • Bejegyző Bíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszéki Cégbírósá
 • Adószám: 24910532-2-20
 • Közösségi adószám: HU 24910532
 • Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
 • Bankszámlaszám: 12088007-01775945-00100007
 • E-mail cím: info@agrocaretech.hu
 • Telefonszám: +36 30 9977 081

III. A Felhasználó

A felhasználó, aki a Webáruház honlapján elérhető megrendelési modul keretében a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, vásárlást kezdeményez.

VI. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon a Webáruház által forgalmazott jellemzően szerszámgépek rendelésére van lehetőség.

A Webáruház által forgalmazott termék paletta eltérhet a Magyarországi forgalmazó termék palettájától.

A Webáruház fenntartja magának a jogot,hogy a beérkező rendelési igényeket indoklás nélkül törölheti és megtagadhatja a rendelés teljesítését.

A beérkező rendelési igények csak visszaigazolás után minősülnek a Webáruház által elfogadott rendelésnek.

V. Felhasználási feltételek

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

VI. A honlapon történő vásárlás

VI/1. A megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciók kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

Regisztrációhoz email címet, vezeték és keresztnevet kell megadni, a rendszer automatikusan generál biztonságos jelszót, amit a Felhasználó utólag módosíthat. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folyatatható.

Vásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia nevét, címét, telefonszámát, ha eltérő a számlázási és szállítási cím, azokat külön kell megadni. A megadott adatokat a Webáruház rendszere rögzíti. A Felhasználó a Fiókom menüpont alatt megváltoztathatja adatait.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Fiókom menüpont segítségével végezheti el. Belépés után elérhető az adatok módosítása, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A Webáruházban nem kell bejelentkezni az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez.

VI/2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 72 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 72 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

VI/3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az üzemeltető által küldött elektronikus visszaigazolással jön létre, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

VI/4. Számla

A Szolgáltató elektronikus vagy papíralapú számlát állít ki.

Az elektronikus számlát a felhasználó e-mail címére küldjük.

A papír alapú számlát a felhasználónk a felhasználói adatoknál megadott számlázási címre küldjük ki.

VI/5. Fizetés
Közvetlen banki átutalás:

Fizetés közvetlenül a Szolgálatató bankszámlájára. A megjegyzés rovatban a Felhasználó köteles feltüntetni a rendelésszámot, amit a visszaigazoló emailban talál. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.

Fizetés bankkártyával:

Általános Szerződési Feltételek - AgroCareTech

1. Megrendelő a fizetési kötelezettségét főszabály szerint bankkártyával történő fizetéssel teljesíti. A Megrendelő elutalja a Szolgáltatónak a rendelés teljes összegét a megrendelésben megadott mennyiség szerint a Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás használatával.
2. Megrendelő a vételárat előzetesen köteles megfizetni Szolgáltató részére.
3. Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a vételár összegét a Megrendelő Barion tárcáján jóváíródik.
4. Szolgáltatót csak attól a naptól terheli teljesítésre vonatkozó kötelezettsége, amikor a fizetési kötelezettség a Megrendelő által teljesítésre kerül.

Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barionnnal történő fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion rendszerébe, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Fizetéshez használható Mastercard vagy Maestro bankkártya, Visa vagy Electron bankkártya, Amex bankkártya. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára.

VI/6. Szállítás

A Szolgáltató a megrendelt terméket, minden esetben futárszolgálattal juttatja el a Vásárló részére.

A szállítási költség a termékek jellegéből adódóan változó, ezt a Szolgáltató minden esetben jól láthatóan feltünteti a megrendelés végelegesítése előtt.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékek a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállításra kerüljenek, de a futárszolgálatok tevékenységéből adódó hibákért nem tud felelősséget vállalni. (elveszett csomag, sérülés)

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja, és a megrendelő részére nem ad ki megrendelői sorszámot. Megrendelését nem rögzíti. A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, továbbá a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a vásárlót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

VI/7. Sikertelen kézbesítés

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vásárlót terhelik.

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a vásárlót, hogy csatlakozzon a agrocaretech.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
 • A vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

VII. Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e-mailben (info@agrocaretech.hu) vagy köteles azt a Szolgáltató részére a székhelyére történő ajánlott küldeményként feladni, megküldeni.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a postai teljesítés időpontja.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (8868 Letenye, Farkas József u. 21.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmazunk, amely során a vásárló által megadott bankszámlára történik meg az átutalás.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

VII. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VIII. Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elveszik. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XIX. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

X. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb rendelkezések

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei minden esetben a megrendelés leadását lehetővé tevő modult tartalmazó oldalon érhető el.

Ha a terméket a vásárló használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató, ha eltérő jogszabályon alapuló kötelezettsége nincs, nem vállalja a termék visszavásárlását.

XI. Szolgáltatás korlátozása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vásárló legalább 3 rendelés esetén a terméket kiszállításkor alapos ok nélkül nem veszi át és a szállítás ellenértékét nem fizeti meg, akkor a vásárló esetleges kedvezményi jogosultságát elvegye, továbbá a megrendeléshez fűződő jogosultságát korlátozza.

XII. Jogérvényesítés, vegyes rendelkezések

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével küldjön emailt az info@agrocaretech.hu címre.

Fogyasztói panaszügyintézés a ugyfelszolgalat@agrocaretech.hu címre küldött elektronikus üzenettel történik.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Zala Megyei Békéltető Testület, címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Békéltető testületek listája:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefonszáma: (72) 507-154
 • Fax száma: (72) 507-152
 • Elnök: Dr. Bodnár József
 • E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
 • pbkik.hu, www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 • Fax száma: (76) 501-538
 • Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
 • E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 • bkmkik.hu, www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Elnök: Dr. Bagdi László
 • E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu
 • bmkik.hu, www.bekesbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 • Fax száma: (46) 501-099
 • Elnök: Dr. Tulipán Péter
 • E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 • bokik.hu, http://www.bokik.hu/hu/borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/bekelteto-testulet-2711

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426-149
 • Elnök: Dr. Horváth Károly
 • E-mail cím: info@csmkik.hu
 • csmkik.hu, www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • Elnök: Dr. Vári Kovács József
 • E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu
 • fmkik.hu, www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 • Fax száma: (96) 520-218
 • Elnök: Horváth László
 • E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
 • gymskik.hu, www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Telefonszáma: (52) 500-735
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
 • E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
 • hbkik.hu, http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/egyeb-anyagok/bekelteto-testulet-fo-oldala-2697

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 • Fax száma: (36) 323-615
 • Elnök: Dr. Gordos Csaba
 • E-mail cím: hkik@hkik.hu
 • hkik.hu, http://www.hkik.hu/hu/bekeltet-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • Telefonszáma: (56) 510-610
 • Fax száma: (56) 370-005
 • Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
 • E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
 • jnszmkik.hu, www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • Elnök: Dr. Rozsnyói György
 • E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
 • kemkik.hu, http://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Telefonszáma: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • Elnök: Dr. Pongó Erik
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu
 • nkik.hu, www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
 • Telefonszáma: (1)-474-7921
 • Fax száma: (1)-474-7921
 • Elnök: Dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • pmkik.hu, www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • Elnök: Dr. Novák Ferenc
 • E-mail cím: skik@skik.hu
 • skik.hu, http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 420-180
 • Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 • szabkam.hu, www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661
 • Fax száma: (74) 411-456
 • Elnök: Dr. Gáll Ferenc
 • E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 • tmkik.hu, http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312-356
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
 • E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
 • vmkik.hu, www.vasibekeltetes.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • Telefonszáma: (88) 429-008
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Elnök: Dr. Vasvári Csaba
 • E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
 • veszpremikamara.hu, www.bekeltetesveszprem.hu

 Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-514
 • Fax száma: (92) 550-525
 • Elnök: Dr. Molnár Sándor
 • E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu
 • zmkik.hu, http://www.zmkik.hu/hu/bekeltet-testulet

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli ennek keretében köteles határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A 524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján Önnek lehetősége van továbbá, hogy a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU címen elérhető online vitarendezési platformon az interneten vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitáit, bírósági út igénybevétele nélkül rendezze.

A fogyasztónak panaszaival lehetősége van fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör tekintetében elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulni.

Bármely vita peres eljárás keretében való eldöntése kapcsán, – így többek között, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, – az ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság járhat el. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon érhetőek el.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (2013. évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

Jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni.

Felhasználó és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és/vagy annak mellékleteit a megváltozott piaci körülmények miatt alapos okkal (a szolgáltatási technológia fejlődése, beszerzési árak változása stb.) egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni a vásárlót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, a Szolgáltató honlapján való közzététel útján.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül alkalmazásra. A honlap kommunikációja titkosított HTTPS protokollon keresztül történik.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft